VOORWAARDEN OVEREENKOMST DIT IS ILSE

 

 1. Indien u tekeningen ontvangt van Dit is Ilse kunt u de afmetingen op de tekening niet gebruiken om materiaal te bestellen; de tekening kan enkel worden gebruikt om een sfeerimpressie weer te geven, óf als richtlijn om een offerte op te vragen bij een leverancier. Mocht u materiaal wensen te bestellen, gelieve dan de leverancier de exacte maten op te laten nemen.

 2. Dit is Ilse geeft geen bouwtechnisch advies: d.w.z. er kan geen advies worden uitgebracht over bijvoorbeeld de draagconstructie van muren, en of het technisch haalbaar is deze te verwijderen of te verplaatsen. Ook andere technische zaken worden niet door Dit is Ilse beoordeeld. Wel is het mogelijk om informatie te achterhalen via haar netwerk, maar deze is niet bindend.

 3. Dit is Ilse geeft bij een kleuradvies de gewenste eindkleur aan. Het is aan degene die het materiaal aanbrengt om deze kleur zo goed mogelijk te benaderen. De stucadoor  of schilder moet met zijn/haar vakkennis (en door eventueel een proefstuk aanbrengen) bekijken of het doorgegeven kleurnummer het gewenste eindresultaat brengt. Door het gebruik van verschillende materialen – structuren – verfkwaliteit of andere ondergrond kan een verf of pleister soms lichter of donkerder uitvallen.

 4. Bij een kleuradvies van Shade verf besteld Ilse na betaling van de order de verf voor u. Wenst u een kleuradvies met gebruik van kleuren van de universele waaier, dan ontvangt u na betaling de kleurnummers van de te gebruiken verf (of evt. behang). Dit is Ilse is niet aansprakelijk voor foutief vermelde kleurnummers.

 5. Na de eerste presentatie van een indeling op plattegrond, dient de helft van het totaalbedrag betaald te worden.

 6. De betalingstermijn bij Dit is Ilse bedraagt 14 dagen na de factuurdatum. Bij niet tijdige betaling binnen de termijn zal het factuurbedrag verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50 euro, en worden verhoogd met 2% rente per maand gerekend vanaf de vervaldatum.

 7. Bij annulering van de overeenkomst voor de opleverdatum, worden de reeds gemaakt uren doorberekend aan de klant.

 8. Elke klacht over het advies dient acht dagen na ontvangst van het ontwerp aangetekend aangeleverd te zijn bij Dit is Ilse. Klachten over geleverde producten dienen bij levering direct gemeld te worden; in overleg wordt getracht gezamenlijk een passende oplossing te vinden.

 9. Dit is Ilse verricht alle inspanningen om binnen de gestelde termijn aan haar verwachtingen van een advies te voldoen. Mocht deze termijn naar verwachting overschreden worden, zal dit zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever worden vermeld. In geval van overmacht zal deze termijn worden opgeschort na een evenredige termijn.          

 10. Dit is Ilse is gemachtigd om tijdens het ontwerpproces de overeenkomst te beëindigen.    

 11. Prijsopgaven voor plaatsing raambekleding worden gemaakt uitgaande van een standaard situatie. Indien blijkt dat er bij plaatsing extra werkuren nodig zijn, worden deze apart doorbelast.                                  

 12. Prijsopgaven zijn voorbehouden van eventuele typefouten of prijswijzigingen van leveranciers.                              

 

N.b. voor levering van producten is Ilse afhankelijk van haar leveranciers; indien de verwachte levertijd niet behaald kan worden, neemt Ilse zo snel mogelijk contact op om dit te melden.

Dit is Ilse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het later leveren dan vooraf is vermeld

 

Privacy: uw persoonsgegevens worden maximaal 1 maand na factuurdatum bewaard in de Cloud; daarna worden ze hieruit verwijderd.

Indien Ilse in uw opdracht (toe)leveranciers bij uw project verwerkt die op locatie hun producten plaatsen (zoals bijvoorbeeld de interieurbouwer of de leverancier van vloeren) geeft Ilse uw gegevens aan hen door, zodat ze met u contact kunnen opnemen voor een afspraak.

PRODUCTEN BESTELLEN

 

Alle artikelen (zowel raambekleding, verf of meubilair) die u bij​ Dit is Ilse besteld, zijn maatwerkartikelen. 

Omdat dit specifieke afmetingen, stof of kleurcombinaties betreft, kan dit niet retour.

Gelieve hiermee vooraf rekening te houden

Bij elke bestelling word een vooruitbetaling gevraagd