top of page

PRIVACYBELEID

Dit is Ilse hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

​Doeleinden gebruik gegevens

Wanneer je je aanmeld voor een van onze diensten vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken met als doel:

- om persoonlijk contact op te kunnen nemen

- om ontstane overeenkomsten, transacties en diensten uit te kunnen voeren

- voor relatiebeheer

- voor eventuele product- en dienstontwikkeling

- voor het eventueel bepalen van strategie en beleid.

Verstrekking aan derden

Je persoonsgegevens worden enkel verstrekt aan derden indien deze na overeenkomst met jou een offerte dienen uit te werken,  werk uit te voeren volgens een gemaakt advies of ontwerp, een dienst te verlenen, of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

Dit is Ilse maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Ik bescherm je gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kan ik de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Je persoonsgegevens worden na facturatie nog 1 maand  in the cloud bewaard

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met me op te nemen.

bottom of page